Tienduizenden ouderen in ongeschikte woning

Er is een groot én snel groeiend tekort aan geschikte woningen voor 65-plussers. Dat levert onveilige situaties op en zorgt tegelijkertijd voor het niet doorstromen van de woningmarkt. Dat blijkt uit de Monitor Ouderenhuisvesting van onderzoeksbureau ABF, gemaakt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

“Er zijn snel meer geschikte seniorenwoningen nodig om noodgedwongen verhuizingen te voorkomen”, stelt Cees van Boven bestuursvoorzitter bij Woonzorg Nederland. “Op dit moment wonen 61.000 65-plussers in een ongeschikte woning. Hoe langer we wachten, hoe hoger de nood.”

Sterk groeiend aandeel in 55-plushuishoudens

Op dit moment zijn er ruim 600.000 55-plushuishoudens in Nederland, die moeite hebben met bijvoorbeeld de trap op- en aflopen, gaan zitten en opstaan uit bed. Binnen 15 jaar zijn dat er 148.000 meer, een stijging van 25%!

Omdat niet elke woning levensloopbestendig (te maken) is, wordt een deel van deze mensen daarom gedwongen te verhuizen. Dan moeten er wel goede alternatieven zijn…

Een oplossing: de Bungalette woning

Steeds meer ouderen kiezen proactief voor een andere woning die toekomstbestendig is. Gemak, het sociale aspect, comfort zijn dan belangrijke drijfveren. Bungalette voldoet precies aan de wens van deze steeds groter wordende groep: alle faciliteiten op 1 etage, een duurzaam gebouwde woning, parkeren op eigen terrein, al dan niet geschakeld of vrijstaand uit te voeren. En betaalbaar!

Tekort aan huizen én locaties

Dat Nederland een woningtekort kent, is algemeen bekend: er moeten de komende 10 jaar zo’n 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Er zijn nu al 80.000 te weinig seniorenwoningen. Als we niets doen, loopt dat binnen 10 jaar op tot maar liefst 240.000. Alle betrokken partijen zullen dus aan de bak moeten.

Van groot belang hierin is dat er dan wel geschikte en betaalbare locaties nodig zijn, meer dan nu het geval is. Daarom is het voor gemeenten zaak haast te maken met de vertaling hiervan in hun ruimtelijke plannen.

Bekijk en download hier het complete rapport

Terug naar boven